45 година
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију

Како бисте увек имали последње информације потребно је да


ОБАВЕШТЕЊА


ОБАВЕШТЕЊА О РАДУ ФАКУЛТЕТА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА


Упис на докторске студије - Трећи уписни рок


Обавештавају се студенти, да ће се због лоше епидемиолошке ситуације на подручју града Београда, а на основу Одлуке Наставно-научног већа Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, настава одржавати искључиво онлине почев од 23.11.2020 закључно са 06.12.2020. године. Испити и колоквијуми биће и даље одржавани у физичком присуству студената уз поштовање свих препоручених мера заштите.


Креирани су налози за приступ естуденту, студентима основних академских студија који су уписани у другом уписном року – стденти са бројем индекса 2020/0281 до 2020/0292 као и студентима уписаним на мастер академске и докторске академске студије, први пут у школској 2020/21. години
Програми мобилности ERASMUS+

ЛИНК

Erasmus+ Mobion

BOSS платформа Универзитета у Београду

BOSS платформа је развијена од стране Универзитета у Београду, Универзитета у Лијежу, и МЕТА Групе.

BOSS platforma Univerziteta u Beogradu

akademski integritet

Конкурс British Scholarship Trust (BST) за кратке истраживачке посете универзитетима у Великој Британији.

www.britishscholarshiptrust.org

Јавни позиви Фонда за Науку за пријаву научноистраживачких пројеката

www.fondzanauku.gov.rs/pozivi/

Факултет поседује асистивну опрему за студенте са хендикепом и то:

  • Screen reader JAWS, читач екрана за слепе,
  • AnReader, синтетизатор говора (систем за синтезу говора: ттс-текст у говор, синтеза говора на основу текста),
  • Перкинс Брајеву писаћу машину (стандардна писаћа машина за слепе особе),
  • Индукциону петљу - Индукциони систем за амплификацију говора слушно оштећених особа,
  • Abby Fine Reader 12 Professional Edition, софтвер за претварање штампаног текста у текст датотеку.

Опрема је инсталирана на рачунару у читаоници и доступна је студентима.