Универзитет у Београду
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

о Факултету .. About Us

ФАСПЕР

 

ИНФО

Како бисте увек имали последње информације потребно је да урадите refresh/reload жељене стране.


Кандидати који су стекли академски назив магистра наука на Дефектолошком факултету, Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, могу уписати трећу годину докторских академских студија.
Заинтересовани могу поднети захтев за упис до 30.11.2016. године


Календар послова

Календар

Догађаји

Научни скупови, пројекти, стипендије, семинари.

Галерија

Добро дошли на Факултет са дугом традицијом образовања
стручњака у области специјалне едукације и рехабилитације.