Универзитет у Београду
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Како бисте увек имали последње информације потребно је да

Informator za 2020. godinu

ИНФОРМАТОР 2020.

У продаји је нови информатор-водич за упис у школску 2020/2021 годину. Можете га купити у Библиотеци факултета радним даном од 10:00-14:00 часова или путем поруџбенце, поштом без додатних трошкова (важи само за грађане Републике Србије) по јединственој цени од 500,00 динара.

Поруџбеница(.docx)


Програми мобилности ERASMUS+

ЛИНК

Erasmus+ Mobion

Студентима МАС и ДАС

За студенте уписане у прву годину мастер и докторских академских студија креирани су налози за е-индекс

Упутство за пријаву на студентски сервис

akademski integritet

Конкурс British Scholarship Trust (BST) за кратке истраживачке посете универзитетима у Великој Британији.

www.britishscholarshiptrust.org

Јавни позиви Фонда за Науку за пријаву научноистраживачких пројеката

www.fondzanauku.gov.rs/pozivi/

Факултет поседује асистивну опрему за студенте са хендикепом и то:

  • Screen reader JAWS, читач екрана за слепе,
  • AnReader, синтетизатор говора (систем за синтезу говора: ттс-текст у говор, синтеза говора на основу текста),
  • Перкинс Брајеву писаћу машину (стандардна писаћа машина за слепе особе),
  • Индукциону петљу - Индукциони систем за амплификацију говора слушно оштећених особа,
  • Abby Fine Reader 12 Professional Edition, софтвер за претварање штампаног текста у текст датотеку.

Опрема је инсталирана на рачунару у читаоници и доступна је студентима.