ФАСПЕР.цке

Центар за континуирану едукацију

ОБАВЕШТЕЊЕ

            Поштоване колегинице и колеге, наставници основних и средњих стручних школа за децу са сметњама у развоју.

            Обавештавамо вас да је Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду током 2016/2017, завршио циклус оспособљавања коме је присуствовало 35 полазника из Србије, и да ће од 1.10. 2017 почети са новим циклусом оспособљавања наставника који предају предметну наставу, сходно Правилнику о прогаму и начину оспособљавања наставника, стручних сарадника у настави у средњој школи за рад са ученицима ометеним у развоју (Службени Гласник РС од 22.01. 1994.)

            Остручавање се реализује у складу са Планом и програмом оспособљавања наставника који остварују предметну наставу у школама за средње образовање ученика ометених у развоју.

            Пријаве за ову врсту едукације примаће се на Факултету од 27. 03. До 31.09.2017.

            За све додатне информације обратите се Шефу одсека за наставу Мили Дојчиновић на телефон: 011/2183-052  или на меил  mila@fasper.bg.ac.rs

ПРАВИЛНИК О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КОНТИНУИРАНУ ЕДУКАЦИЈУ

На основу члана 19 и 21. Статута Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Савет Факултета на предлог Наставно- научног већа Факултета, доноси

ПРАВИЛНИК О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КОНТИНУИРАНУ ЕДУКАЦИЈУ (.pdf)