V međunarodni naučni skup

Specijalna edukacija i rehabilitacija danas, septembar 2011.

Tema


DRAMATIČNI I NEUROTIČNI DANAS

Učešće

  Kontakt:

  Zorica Kolarević, tel. 011/21-83-036;
  Biljana Krasić, tel. 011/20-30-720;
  prof. dr Branko Ćorić, tel. 011/33-07-502

  Kotizacija je obavezna za sve učesnike i podrazumeva troškove organizacije skupa, prisustvo predavanjima, knjigu "Psihijatrija i psihoterapija između humanosti, neutralnosti i profesionalnosti" i sertifikat.
  Iznos kotizacije - 7.200,00 din. (uračunat PDV)
  Za uplate posle 5.12.2011. godine doneti dokaz o izvršenoj uplati.

Dosadašnji skupovi

 • Moral i psihijatrija, 1997.

 • Savremeni čovek i savremena psihijatrija, 1998.

 • Zablude i psihijatrija, 1999.

 • Socijalna i porodična kretanja, 2000.

 • Psihijatrija između tela i duše, 2001.

 • Reči..., 2002.

 • Čovek i lek, 2003.

 • Gde počinje - gde prestaje psihijatrija, 2004.

 • Ljubav i psihijatrija, 2005.

 • Čovek između krivice i tuge, 2006.

 • Grupa i pojedinac, 2007.

 • Psihoze od haosa ka sređenosti, 2008.

  Seminar iz 2008. godine "Psihoze od haosa ka sređenosti".
 • Sistem vrednosti i psihijatrija, 2009.

 • Psihoterapija i psihodinamika u svetlu Edipa i Elektre, 2010.

  Seminar iz 2008. godine "Psihoze od haosa ka sređenosti". Seminar iz 2008. godine "Psihoze od haosa ka sređenosti".
 • Psihijatrija i psihoterapijaizmeđu humanosti, neutralnostii profesionalnosti, 2011.

 • Dramatični i neurotični danas, 2012.

Seminar 2012. Dramatični i neurotični danas.

Program

PONEDELjAK, 10. decembar 2012.
- pre podne -

9.15-9.30 č
Okupljanje učesnika
9.30-10.00 č
Otvaranje seminara i pozdravne reči rektora beogradskog Univerziteta
i dekana FASPER-a prof. dr Jasmine Kovačević
10.00-10.30 č
Šta je bolest, a šta lek za 21. vek? Snežana Milenković
10.30-11.00 č
Psihoterapeut između individualnog i kolektivno nesvesnog, u sebi i kod klijenata, Vladeta Jerotić
11.00-11.30 č
Frojdova teorija neuroza danas, Petar Jevremović
11.30-12.00 č
Pauza
12.00-12.30 č
Frojdovo nesvesno danas, Tija Despotović
12.30-13.00 č
Korist i šteta od anksioznosti i strahova, Milan Latas
13.00-13.30 č
Poremećaji u razvoju mentalizacije kao srž graničnog poremećaja ličnosti, Aleksandar Dimitrijević
13.30 č
K O K T E L

PONEDELjAK, 10. decembar 2012.
- posle podne -

16.00-16.30 č

Psihološki modeli temperamenta i karaktera i dijagnoza poremećaja ličnosti (predavanje iz SAD preko skype-a), Dragan Švrakić
16.30-17.00 č
Neurotični i dramatični u adolescenciji, Milica Pejović Milovanović
17.00-17.30 č
Dinamsko i terapijsko značenje psihoticizma, Rosa Šapić
17.30-18.00 č
Pauza
18.00-18.30 č
Mehanizmi odbrane neurotičnih, Ivanka Jovanović
18.30-19.00 č
Borbe i odbrane dramatičnih, Vesna Dukanac
19.00-19.30 č
Liminalni diskursi, Velimir Popović

UTORAK, 11. decembar 2012.
- pre podne -

10.00-10.30 č
Šta sa narcizmom? Cvetana Crnobarić
10.30-11.00 č
Opseg opsesivnosti, Branko Ćorić

11.00-11.30 č

"Shizoidi i paranoidi" Zoran Milojković

11.30-12.00 č
Pauza

12.00-12.30 č
Psihološke osnove socijalnog bunta, Bogdan Drakulić

12.30-13.00 č

Antisocijalnost kao kreativni pokretački elemenat, Snežana Svetozarević
13.00-13.30 č Nevidljivost depresije, Ranka Radulović

13.30 č
KOKTEL

UTORAK, 11. decembar 2012.
- posle podne -

16.00-16.30 č
Pihofarmakoterapija dramatičnih, Aleksandar Damjanović
16.30-17.00 č
Psihofarmakoterapija neurotičnih, Vladimir Diligenski
17.00-17.30 č
Mogućnosti korekcije antisocijalnog poanšanja kod osoba sa poremećajima strukture ličnosti, Danka Radulović
17.30-18.00 č
Pauza
18.00-18.30 č
Terapijske mogućnosti grupe kod dramatičnih i neurotičnih, Ljiljana Milojević
18.30-19.00 č
Terapeut između svemoći i nemoći - dramatično i/ili neurotično, Vojislav Ćurčić
19.00-19.30 č
Praznina - njihova i moja! Tomislav Sedmak


Brošure

 

Brošura "ljudi govore..."

 • Info:

  poslednji unos: 28.11.2012 15:32

  • 16.11.2012.
   − Domaći simpozijum je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije (br. А-1-3370/12).
   Učesnici skupa dobijaju 7 KME bodova.

  • PRIJAVA ZA SKUP
   Molimo Vas da, u mail-u koji će se otvoriti kada kliknete na LINK, navedete sledeće podatke:
   • ZA POJEDINCE:
    Ime i prezime, adresa, grad.
   • ZA USTANOVU:
    Naziv ustanove, PIB, adresu ustanove, broj prijavljenih, imena prijavljenih.
   /LINK ZA SLANJE/
  • SVEČANA SALA REKTORATA

   Univerzitet u Beogradu,
   Beograd, Studentski trg 1;
   10. i 11. decembra 2012.

  • BROŠURA

  • PROGRAM

  • Univerzitet u Beogradu
   Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, FASPER
   Visokog Stevana 2, Beograd
   pod pokroviteljstvom
   Ministarstva za prosvetu,
   nauku i tehnološki razvoj
   Republike Srbije
  • AKTUELNO:
  • VAŽNI DATUMI:
  • PROGRAMSKI OBOR
  • ORGANIZACIONI ODBOR

Programski odbor

 • Branko Ćorić, predsednik,
 • Tomislav Sedmak, počasni predsednik
 • Jovan Bukelić
 • Zorica Matejić-Đuričić
 • Vesna Vučinić
 • Zoran Ilić
 • Veronika Išpanović
 • Dragan Pavlović
 • Vladeta Jerotić
 • Petar Jevremović
 • Aleksandar Jugović
 • Jasmina Kovačević
 • Vesna Dukanac
 • Dobrivoje Radovanović
 • Danka Radulović
 • Dragan Rapaić
 • Snežana Svetozarević

Organizaciono odbor

 • Branko Ćorić, predsednik,
 • Biljana Krasić
 • Zorica Kolarević
 • Marija Živković
 • Bojan Čuturilo
 • Boris Petrović
 • Slavica Jovković

Kontakt

  16. seminar "Ljudi govore..."®
  Visokog Stevana 2,
  11000 Beograd
  Srbija
  Telefon: +381 11 29 20 451
  Fax: +381 11 2183 081
  Email: ljudi.govore@fasper.bg.ac.rs
  Website: www.fasper.bg.ac.rs/ljudi_govore/