Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Logopedija

Obaveštenja


Studijski program

LOGOPEDIJA /osnovne akademske studije/

Ciljevi studijskog programa Logopedija su usmereni na sticanje akademskih znanja i veština vezanih za oblast poremećaja govora, jezika i komunikacije i rehabilitacije osoba sa poremećajima govornih i jezičkih funkcija, u skladu sa međunarodnim standardima.
Razvoj logopedske naučne misli kroz istraživanje i obrazovanje logopeda treba da omogući da ovi stručnjaci samostalno obavljaju detekciju, prevenciju i dijagnostiku govornih i jezičkih poremećaja, habilitaciju i rehabilitaciju osoba sa poremećajima govornih i jezičkih funkcija, kao i unapređenje standarda u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. Krajnji cilj je stvaranje kvalitetnih stručnjaka i naučnika u oblasti poremećaja govora, jezika i komunikacije koji treba da usvoje najviše profesionalne standarde.

  • Knjiga nastavnika
  • Knjiga saradnika
  • Knjiga predmetaStudijski program

LOGOPEDIJA /diplomske akademske studije/

Studijski program master studija Logopedija traje jednu godinu, ima ukupno 60 ESPB bodova, pripada polju društveno – humanističkih nauka, naučnoj oblasti Specijalna edukacija i rehabilitacija i po završenim studijama dobija se naziv «diplomirani defektolog - master». Studijskim programom master studija predviđeno je polaganje 4 predmeta, jedan obavezni predmet i tri izborna predmeta.
Studijski program master studija sastoji se od 1 obaveznog jednosemestralnog predmeta i ponuđenih 6 izbornih jednosemestralnih predmeta, od kojih studenti polažu 3 predmeta. Nastava se realizuje kroz predavanja, vežbe, druge oblike nastave i studijski istraživački rad.

  • Knjiga nastavnika
  • Knjiga saradnika
  • Knjiga predmeta

 

 

  •