EN-ABILITIES

Accessible Online environment for encouraging autonomous English language learning aimed at people with disabilities

 


UNIVERSIDAD DE BURGOS, España
October 2017

Sastanak učesnika projekta u okviru programa ERASMUS+ 2017.

Krajem oktobra 2017. godine na Univerzitetu u Burgosu održan je prvi sastanak učesnika projekta “Accessible Online environment for encouraging autonomous English language learning aimed at people with disabilities” (EN-ABILITIES), koji finansira Evropska Unija u okviru programa ERASMUS+ 2017. Cilj ovog projekta je kreiranje virtuelnog okruženja za samostalno učenje engleskog jezika, koje je namenjeno odraslim osobama sa različitim oblicima ometenosti. Time bi se učinio značajan korak u pravcu smanjivanja diskriminacije ovih osoba na slobodnom tržištu rada.

Osim stručnjaka sa Univerziteta u Burgosu, koji je koordinator čitavog projekta, sastanku su prisustvovali i predstavnici partnerskih organizacija: Univerziteta iz Aveire (Portugal), Univerziteta u Beogradu, Univerziteta Galatiensis iz Rumunije, Univerziteta u Dablinu (Irska), Španske asocijacije za zdravstvenu negu i socijalnu zaštitiu, kao i kompanije PROMETEO koja se bavi razvojem informacionih tehnologija. Sa Univerziteta u Beogradu sastanku su prisustvovali prof. dr Nenad Glumbić, rukovodilac istraživačkog tima iz Srbije i prof. dr Branislav Brojčin, saradnik na projektu.

Tokom sastanka su razmenjena mišljenja stručnjaka različitih profila (defektologa, anglista i softverskih inženjera) o mogućnosti kreiranja, testiranja i dugoročne upotrebe platforme za učenje engleskog jezika, koja bi se zasnivala na principima univerzalnog dizajna. Jasno su definisane etape u realizaciji projekta i određeni zadaci pojedinačnih članova projektnog tima. Dogovoreno je da se sledeći sastanak održi sredinom septembra 2018. godine u Dablinu.