ФАСПЕР.упис

Савет:

Како бисте увек имали последње информације потребно је да урадите "refresh"/"reload" web стране (у зависности од врсте интернет претраживача који користите).

КОНКУРСНИ РОКОВИ

постављено 19. јуна 2018. године.

Први уписни рок:

 • Пријављивање кандидата: 20. до 22. јуна 2018. године од 9-15 часова;
 • Листе пријављених кандидата се истичу најкасније 25. јуна 2018. године;
 • Примедбе у случају техничких грешака унетих података до 26. јуна 2018. до 11:00 часова;
 • Полагање пријемног испита: 27. јуна 2018. године од 10:00 часова, према распореду;
 • Објављивање резултата: најкасније до 29. јуна 2018. године до 10:00 часова ( прелиминарна ранг листа );
 • Примедбе на прелиминарну ранг листу: (36 сати од објављивања) а најкасније до 30. јуна 2018. до 22:00 часа;
 • Комисија за упис доноси решење по жалби најкасније до 01. јула до 22:00 часова;
 • Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније 02. јула до 22:00 часова;
 • Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе - најкасније 3. јула до 22:00 часова;
 • Објављивање коначних ранг листа факултета - 04. јула до 11:00 часова;
 • Упис: кандидата 05. јула од 10:00 до 14:00 часова за студијске програме: Логопедија и Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју;
 • Упис: кандидата 06. јула од 10:00 за студијски програм: Дефектологија;
 • Упис на студијски програм Дефектологија врши се прозивањем студената са јединствене ранг листе од броја 1 па на даље, уз опредељење за модул у оквиру одобрених места по конкурсу. Лично присуство на прозивању је обавезно, уколико не присуствује прозивци губи право на упис;
 • Кандидат који је стекао право уписа по основу коначне ранг листе, а не упише се у за то предвиђеним терминима губи право на упис;

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

постављено 15. маја 2018. године.

Број студената који ће се уписивати на терет буџета је у складу са мишљењем које је донео Сенат Универзитета у Београду, а након доношења Одлуке Владе РС биће коригован у складу са наведеном Одлуком. Уколико места на буџету не буду одобрена, додаће се броју самофинансирајућих студената.


ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. години

постављено 28. новембар 2017. године.