ФАСПЕР.упис

Савет:

Како бисте увек имали последње информације потребно је да урадите "refresh"/"reload" web стране (у зависности од врсте интернет претраживача који користите).

ПРЕДВИЂЕНИ БРОЈ СТУДЕНАТА ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

постављено 6. јануара 2019. године.

Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно
Дефектологија према модулима
Моторичке сметње и поремећаји 20 10 30
Превенција и третман поремећаја понашања 20 20 40
Сметње и поремећаји вида 20 10 30
Сметње и поремећаји слуха 20 10 30
Сензомоторичке сметње и поремећаји 20 10 30
Дефектологија-укупно 100 60 160
Логопедија 40 20 60
Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју 40 20 60


УСЛОВИ ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

постављено 6. јануара 2019. године.

У прву годину основних академских студија може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.
Упис кандидата се врши на основу резултата постигнутих на пријемном испиту и општег успеха постигнутог у средњем образовању.
Одлуку о броју буџетских студената који се уписују у прву годину студијских програма Факултета доноси Влада Републике Србије.


КАКО ДА ПОСТАНЕТЕ НАШ СТУДЕНТ?

постављено 6. јануара 2019. године.

Да бисте постали студент Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, потребно је да испуните три основна услова:

  • да сте завршили средњу школу (четврти степен стручне спреме),
  • да поштујете процедуру пријављивања на конкурс,
  • да сте полагали и положили пријемни испит.

РОКОВИ

постављено 6. јануара 2019. године.

Рокови за пријављивање кандидата, објављивање ранг листе и упис примљених кандидата биће истакнути у заједничком конкурсу који објављује Универзитет у Београду. Све додатне информације, као и евентуалне измене биће објављене на огласној табли и сајту Факултета, www.fasper.bg.ac.rs, телефони: 011/2183-056; 011/2183-052


ТРОШКОВИ

постављено 6. јануара 2019. године.

Обавештење о накнади трошкова учешћа на конкурсу, висини трошкова уписа и трошкова школарине као и текућем рачуну на који се врши уплата биће накнадно истакнуто на огласној табли и на сајту Факултета.