Упис на основне академске студије

Савет:

Како бисте увек имали последње информације потребно је да урадите "refresh"/"reload" web стране (у зависности од врсте интернет претраживача који користите).

Збирка тестова из биологије, социологије и психологије

постављено 26. јануар 2022. године.

Поштовани будући студенти,

Обавештавамо вас да је припремљена Збирка тестова из биологије, социологије и психологије сачињена од питања са ранијих пријемних испита за упис на Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. Збирку тестова можете купити у библиотеци Факултета.


ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2022/23. години

постављено 29. децембра 2021. године.

Припремна настава, у складу са структуром пријемног испита, за упис у прву годину основних академских студија у школској 2022/23. години, организоваће се од 27. фебруара до 29. маја 2022. године, онлајн, путем Zoom апликације. Настава ће бити реализована недељом од 10:00 часова по следећем распореду:

Термини за пријаву кандидата за припремну наставу
Термин Предмет
до 23. 02. 2022. године до 12:00 часова. Психологија
до 23. 03. 2022. године до 12:00 часова Социологија
до 04. 05. 2022. године до 12:00 часова Биологија

Термини одржавања припремне наставе
Термин Предмет
27. 02. – 20. 03. 2022. године Психологија
27. 03. – 17. 04. 2022. године Социологија
08. 05. – 29. 05. 2022. године Биологија

Пријава за похађање наставе након наведених рокова неће бити могућа.

Предвиђена је настава од 20 часова за сваки предмет (пет часова по термину).

Цена по појединачном предмету износи 7.000,00 динара.

Полазник може да се пријави за похађање наставе из једног, два или сва три предмета.

Начин пријаве

  • Полазник попуњава пријаву за похађање припремне наставе за полагање пријемног испита за упис у прву годину основних академских студија за школску 2022/23. годину;
  • Уплаћује 7.000,00 динара, за предмет, на жиро рачун Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду, Високог Стевана 2, број 840-1787666-66, са назнаком за припремну наставу и назив предмета;

Попуњену пријаву и доказ о уплати доставити:

  • лично, студентској служби факултета;
  • поштом, на адресу Факултета, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, 11000 Београд, Високог Стевана 2 или
  • на мејл: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs

Уколико пријаву шаљете мејлом, поред пријаве је потребно доставити и скенирану уплатницу.

Пријава за похађање припремне наставе(.pdf)
Пријава за похађање припремне наставе(.docx)