Контакт

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Високог Стевана 2
11158 Београд, Србија
Матични број: 07017766
ПИБ: 101821989
Текући рачун: 840-1787666-66

ДЕКАНАТ

Телефон: 011 2183-036
Факс: 011 2183-081
Е-адреса: info@fasper.bg.ac.rs

СЛУЖБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

Телефони,
Основне академске студије: 011 / 21 83 056,
Мастер и доктрорске студије : 011/20 30 721
Е-адреса: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs


СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ, АДМИНИСТРАТИВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Телефон: 011 2920-456
Е-адреса: pravnasluzba@fasper.bg.ac.rs

БИБЛИОТЕКА СА ЧИТАОНИЦОМ

Телефон: 011 2030-724
Е-адреса: biblioteka@fasper.bg.ac.rs

ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНА СЛУЖБА

Телефон: 011 2920-452
Е-адреса: finance@fasper.bg.ac.rs


Добро дошли на Факултет са дугом традицијом образовања
стручњака у области специјалне едукације и рехабилитације.