Za pomoć možete pisati na
helpdesk@fasper.bg.ac.rs

Списак документације за добијање уверења о дипломирању и дипломе:

  • Статистички извештај (образац ШВ-50)
  • Молба
  • Индекс
  • Потрвда из библиотеке
  • Уплатнице
    (3000 дин.за уверење о дипломирању и 7000 дин. за израду дипломе)