Упис на основне академске студије 2021.

Савет:

Како бисте увек имали последње информације потребно је да урадите "refresh"/"reload" web стране (у зависности од врсте интернет претраживача који користите).

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА - III уписни рок

постављено 27.  септембра 2021. године.

ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА - III уписни рок

постављено 23.  септембра 2021. године.

ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ПО СТУДИЈСКИОМ ПРОГРАМУ У ТРЕЋЕМ РОКУ

постављено 21.  септембра 2021. године.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА НА КОНКУРС ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ТРЕЋЕМ РОКУ

постављено 15.  септембра 2021. године.

Пријављивање кандидата на конкурс вршиће се за 20. и 21. септембра 2021. године од 10.00 до 14.00 часова у Студентској служби Факултета.

Упис без пријемног испита


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОЗИВАЊУ КАНДИДАТА ЗА УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

постављено 11.  септембра 2021. године.

Прозивање кандидата за упис обавиће се 13. септембра 2021. године у 10.00 часова у Сали за соматопедију Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију.

Прозивање кандидата врши се са коначне ранг листе до попуњавања места предвиђених конкурсом.

Приликом прозивања кандидат бира студијски програм, а уколико бира студијаски програм Дефектологија опредељују се и за модул у оквиру одобрених места по Конкурсу.

Кандидат својим потписом потврђује да прихвата услове уписа на студијске програме.

Присуство на прозивању мора бити лично и у тренутку прозивања кандидат мора бити присутан у сали и потписом треба да потврди упис.

У случају изузетне спречености, присуство на прозивању и упис може да обави овлашћено лице уз одговарајућу документацију и у тренутку прозивања мора бити присутно у сали.

Недолазак на прозивање сматраће се одустајањем од уписа.

Кандидати су у обавези да носе заштитне маске док се налазе у згради Факултета.


ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

постављено 11.  септембра 2021. године.

Кандидат који је стекао право на упис, а не упише се у за то предвиђеном термину, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу на Коначној ранг листи.

Упис кандидата је 13. септембра 2021. године од 12.00 до 16.00 часова.


КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА – II уписни рок

постављено 10.  септембра 2021. године.

ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА - II уписни рок

постављено 7.  септембра 2021. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

постављено 6.  септембра 2021. године.

Полагање пријемног испита одржаће се у уторак, 7. септембра 2021. године у 11.00 часова у просторијама Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, Високог Стевана 2, Београд.

Кандидати треба да дођу 30 минута раније.

На пријемни испит, потребно је донети документ за идентификацију (важећу личну карту или пасош) и потврду са бројем пријаве (добијена приликом пријављивања за полагање пријемног испита). Кандидат чији идентитет није утврђен не може приступити полагању.

Током пријемног испита обавезно је ношење заштитне маске.


ЛИСТЕ ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА

постављено 3.  септембра 2021. године.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА НА КОНКУРС ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ДРУГОМ РОКУ

постављено 30.  августа 2021. године.

Пријављивање кандидата на конкурс вршиће се за 2. и 3. септембра 2021. године од 10.00 до 15.00 часова у Студентској служби Факултета.


УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

постављено 22. јула 2021. године.

Упис без пријемног испита


КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА И АФИРМАТИВНИМ МЕРАМА

постављено 7. јула 2021. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОЗИВАЊУ КАНДИДАТА ЗА УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Прозивање кандидата за упис обавиће се 8. јула 2021. године у Великој сали Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију према следећем распореду за све студијске програме:

 • 10.00 часова кандидати од броја 1 до 40 на коначној ранг листи и кандидати са свих листа Програма афирмативних мера;
 • 10.30 часова кандидати од броја 41 до 80 на коначној ранг листи;
 • 11.00 часова кандидати од броја 81 до 120 на коначној ранг листи;
 • 11.30 часова кандидати од броја 121 до 160 на коначној ранг листи;
 • 12.00 часова кандидати од броја 161 до 200 на коначној ранг листи;
 • 12.30 часова кандидати од броја 201 до 240 на коначној ранг листи;
 • 13.00 часова од броја 241 и даље на коначној ранг листи.

Прозивање кандидата врши се са коначне ранг листе до попуњавања места предвиђених конкурсом.

Приликом прозивања кандидат бира студијски програм, а уколико бира студијаски програм Дефектологија опредељују се и за модул у оквиру одобрених места по Конкурсу.

Кандидат својим потписом потврђује да прихвата услове уписа на студијске програме.

Присуство на прозивању мора бити лично и у тренутку прозивања кандидат мора бити присутан у сали и потписом треба да потврди упис.

У случају изузетне спречености, присуство на прозивању и упис може да обави овлашћено лице уз одговарајућу документацију и у тренутку прозивања мора бити присутно у сали.

Недолазак на прозивање сматраће се одустајањем од уписа.

Кандидати су у обавези да носе заштитне маске док се налазе у згради Факултета.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном термину, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу на Коначној ранг листи.

Термин уписа кандидата који су стекли право уписа на терет БУЏЕТА на студијски програм Дефектологија је 8. јула 2021. године од 14.00 до 16.00 часова.

Термини уписа кандидата који су стекли право уписа на терет БУЏЕТА на студијске програме Логопедија и Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју је 9. јула 2021. године од 10.00 до 16.00 часова.

Кандидати који су стекли право уписа по Програму афирмативних мера на студијске програме долазе на упис у термину кандидата који се финансирају на терет БУЏЕТА.

Термини уписа кандидата који су стекли право уписа као САМОФИНАНСИРАЈУЋИ студенти за све студијске програме је 12. јула 2021. године од 10.00 до 16.00 часова.


ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА

постављено 2. јула 2021. године.

У суботу, 03.07.2021. године од 11.00 до 12.30 омогућен је увид у тестове.


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

постављено 30. јуна 2021. године.

Пријемни испит се полаже 1. јула 2021. године у 10.00 часова.

Кандидати треба да дођу 30 минута раније.

На пријемни испит потребно је донети документ за идентификацију (важећу личну карту или пасош) и потврду са ИД бројем (добијена приликом пријављивања за полагање пријемног испита). Кандидат чији идентитет није утврђен не може приступити полагању.

Током пријемног испита обавезно је ношење заштитне маске.

Места за полагање пријемног испита су:

 • Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
  Високог Стевана 2, Београд
 • Ваздухопловна академија
  Булевар војводе Бојовића 2, Београд
  (улаз из улице Тадеуша Кошћушка, прекопута Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију).

Распоред кандидата према ИД броју по салама/учионицама за полагање пријемног испита:


Листе пријављених кандидата по студијским програмима и афирмативним мерама

постављено 26. јуна 2021. године.

ПРИЈАВА КАНДИДАТА НА КОНКУРС ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

постављено 22. јуна 2021. године.

Пријава кандидата на Конкурс за упис на основне академске студије вршиће се од 23. до 26. јуна 2021. године у Студентској служби Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију.

Сви кандидати, укључујући и оне који су у електронској претпријави додали документа потребна за пријаву на конкурс, доносе на увид оригинална документа, а предају њихове фотокопије које не морају бити оверене и не враћају се.

Све потребне Изјаве, препоруке и пример уплатнице можете преузети са ове интернет странице и попунити пре доласка на Факултет.

Кандидатима који нису имали могућност да изврше електронску претпријаву биће омогућено да то изврше на Факултету, приликом доласка ради пријављивања на конкурс и подношења докумената.

Током боравка у згради Факултета обавезно је ношење заштитне маске.

Распоред доласка кандидата који су извршили електронску претпријаву ради пријављивања на Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2021/22. години

Среда, 23.06.2021. године

Време доласка ИД број
10:00 – 11:00 часова 1 – 20
11:00 – 12:00 часова 21 – 40
12:00 – 13:00 часова 41 – 60
13:00 – 14:00 часова 61 – 80
14:00 – 15:00 часова 81 – 100

Четвртак, 24.06.2021. године

Време доласка ИД број
10:00 – 11:00 часова 101 – 120
11:00 – 12:00 часова 121 – 140
12:00 – 13:00 часова 141 – 160
13:00 – 14:00 часова 161 – 180
14:00 – 15:00 часова 181 – 200

Петак, 25.06.2021. године

Време доласка ИД број
10:00 – 11:00 часова 201 – 220
11:00 – 12:00 часова 221 – 240
12:00 – 13:00 часова 241 – 260
13:00 – 14:00 часова 261 – 280
14:00 – 15:00 часова 281 – 297

Субота, 26.06.2021. године

Време доласка ИД број
10:00 – 14:00 часова 298 и даље као и кандидати који нису имали услове да изврше електронску претпријаву.

ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕТПРИЈАВА

постављено 17. јуна 2021. године.

Од данас је омогућена обавезна електронска претпријава преко следећег линка:

#

Потребно је прво да се региструјете, затим пријавите, а после тога попуните Пријавни лист.

За регистрацију и пријаву пратите упутства након отварања апликације.

Попуњавање Пријавног листа

 • Кандидати држављани Републике Србије обавезно уносе ЈМБГ, а кандидати страни држављани уносе број пасоша.
 • У поље „Школа“ уноси се назив завршене средње школе избором из падајућег менија. Уколико нема школе коју је кандидат завршио бира се шифра 000 (налази се на дну падајућег менија).
 • У поље „Место рођења“ кандидат који је рођен ван територије Републике Србије уписује назив места рођења, а у поље „Општина рођења“, из падајућег менија бира „иностранство“.
 • У делу „Профил“ односно Жељени профили, обавезно означите бројем који студијски програм представља Вашу прву, другу и трећу жељу.
 • Када се попуне сва поља кликом на „Потврди“ долази се на страну где се могу додати документа. Уколико су означена жутом бојом није обавезно да се додају.
 • Кликом на „Завршити“, а потом кликом на „Сагласан/на сам“ завршава се пријава и добијате ИД број.

ИД број добијен приликом електронске претпријаве треба да сачувате, јер ће бити потребан приликом пријаве на Факултету.

Претпријава се врши пре обавезне пријаве назначене у конкурсним роковима (од 23. до 26. јуна 2021. године) када је предвиђено да кандидат дође на Факултет и поднесе документа потребна за пријаву на конкурс. Распоред доласка кандидата биће накнадно објављен.

Подсећамо да сви кандидати (и они који су додали документа у електронској претпријави) приликом пријављивања на конкурс морају донети оригинална документа на увид, а предају њихове фотокопије које не морају бити оверене и не враћају се.


НАЈАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРЕТПРИЈАВЕ

постављено 15. јуна 2021. године.

Линк за обавезну електронску претпријаву биће доступан од 17. јуна 2021. године.
Све даље информације можете пратити на овој интернет страници.


КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

постављено 12. маја 2021. године.


ПРИПРЕМНА НАСТАВА

постављено 18. јануара 2021. године.

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију организује припремну наставу за полагање пријемног испита за упис у прву годину основних академских студија у школској 2021/2022. години.

Настава из биологије, психологије и социологије (укупно 20 часова по предмету) одржаваће се онлајн током трајања пролећног семестра, недељом од 10:00 часова. Цена за појединачни предмет износи 7.000,00 динара.

Термини за пријаву кандидата за припремну наставу
Термин Предмет
20.01. – 10.02.2021. Социологија
01.03. – 14.03.2021. Психологија
01.04. – 11.04.2021. Биологија

Термини одржавања припремне наставе
Термин Предмет
21.02. – 14.03.2021. Социологија
21.03. – 11.04.2021. Психологија
18.04. – 16.05.2021. Биологија

Начин пријаве(.pdf)

Пријава за похађање припремне наставе(.pdf)


АРХИВА