Европска конференција 2017

englishsrpski

„Интервенције у раном детињству: у сусрет испуњавању циљева одрживог развоја новог миленијума”

Београд, Србија
06-08. октобар, 2017.

 

ОРГАНИЗАТОРИ:


FASPER EURLY Aid EASPD  

Председник Конференције:

Проф. др Снежана Николић, декан, Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Програмски план Конференције

 • Свечано отварање
 • Пленарна излагања
 • Паралелне сесије/симпозијуми (Усмене и постер презентације)
 • Радионице
 • Презентација добре праксе у различитим земљама
       

 

Паралелне сесије/симпозијуми према дефинисаним темама:

 • Процена и интервенције за децу са сметњама у развоју
 • Стратегије и изазови у систему ране интервенције
  • Услуге ране интервенције у породици
  • Услуге ране интервенције у центрима за рану интервенцију
 • Тим око детета и породице у систему ране интервенције
       

 

Начин излагања:

 • Усмена излагања (у трајању 10 минута)
 • Постер презентације (димензија 594x 841мм, портрет)

Електронску верзију постера, апстракта или рада у целости послати на Е-mail

       

 

Презентације

 • Презентација европске асоцијације сервиса подршке за особе са инвалидитетом (EASPD)
 • Систем ране интервенције у различитим земљама