ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ФАКУЛТЕТА
ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ФАКУЛТЕТА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Одлука декана од 18.03.2020. године(.pdf)

Одлука декана од 24.03.2020. године(.pdf)

Одлука декана од 31.03.2020. године(.pdf)

ПРИВРЕМЕНО ОБУСТАВЉАЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА

Допис министра Младена Шарчевића(.pdf)

Упутства за коришћење програма MS Teams за наставнике и студенте

Упутства су припремиле колеге са Факултета организационих наука у Београду.

Обавештење за студенте мастер студија о процедури предаје студијског истраживачког рада и пријави теме мастер рада

Када студент мастер студија добије одобрење ментора да је то коначна верзија студијског истраживачког рада, ментор о томе обавештава Студентску службу.

Студент шаље у електронској форми студијски истраживачки рад, попуњен формулар о урађеном студијском истраживачком раду и попуњен формулар за одобравање теме и израде завршног (мастер) рада Студентској служби на email: doktorske@fasper.bg.ac.rs

Обавештење студентима у вези пријаве испита за други испитни рок

Одлаже се пријава испита за други испитни рок чије је одржавање било предвиђено од 06. до 12. априла 2020. године. Термини пријаве испита као и одржавање рока биће организовани по накнадно утврђеној динамици када се за то стекну услови.

Обавештење о уплати треће рате школарине

Студенти могу извршити уплату треће рате школарине у оквиру предвиђеног рока за уплату или накнадно, по окончању ванредног стања у Републици Србији.

Сугестије за организацију наставе на факултетима и опште смернице за рад чланица Универзитета у Београду

Сугестије за организацију наставе(.docx)

Одржавање наставе на даљину

За извођење наставе на даљину наставници и сарадници могу користити:

  1. eLearning портал Рачунарског центра Универзитета у Београду http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/
  2. Алате за видео конференције Zoom и WebEx (линк са упутством http://media.rcub.bg.ac.rs/?p=7451)
  3. Очекујемо да Министарство омогући бесплатно коришћење Microsoft Teams апликације о чему се можете информисати на адреси https://www.rasporednastave.gov.rs/

FASPER Uputstvo za Moodle platformu RCUB-a(.pdf)

УПУТСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ

Туторијали за Moodle платформу:


Туторијали за презентације са нарацијом: